Soi cầu lô tô xo so Miền Bắc ngày hôm nay:
+Biên độ 10 ngày : 71
+Biên độ 9 ngày : 84
+Biên độ 7 ngày : 00 65 89 98
+Biên độ 6 ngày : 03 08 10 13 16 17 30 49 55 56 71 72 73 74 77 89 89 89 91

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

  • Phân tích kết quả xstd hôm nay
Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
89-98 5 00 1 13-31 1 27-72 1
17-71 3 48-84 1 16-61 1 37-73 1
56-65 2 08-80 1 49-94 1 47-74 1
03-30 2 01-10 1 55 1 77 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 22 ra ngày: 02/04/2016 – đến 14/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 28 ra ngày: 02/04/2016 – đến 14/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 38 ra ngày: 31/03/2016 – đến 14/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

Cặp số 66 ra ngày: 20/03/2016 – đến 14/04/2016 vẫn chưa ra lại là: 24 ngày